คู่มือการลงประกาศหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน

จาก วพบ. สงขลา
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:23, 7 มกราคม 2565 โดย Admin (คุย | ส่วนร่วม) (ป้องกัน "คู่มือการลงประกาศหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน" แล้ว ([แก้ไข:อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ] (ไม่มีกำหนด) [ย้าย:อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ] (ไม่มีกำหนด)))
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)

การใช้งาน

การลงประกาศหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน.png

 1. เปิดลิ้งค์หรือ URL (Universal Resource Locator) นี้ https://forms.gle/9SR8tDwD9sga1CN47
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
  1. ชื่อ - นามสกุล
  2. วันที่ลงประกาศ
  3. วันที่เสร็จสิ้นประกาศ
  4. ชื่อหัวข้อการประกาศข่าวสาร
  5. กลุ่มงานของผู้ลงประกาศ
  6. ประเภทข่าวสารที่จะประกาศ มีดังนี้
   1. ประกาศกิจกรรม
   2. ประกาศรับนักศึกษาใหม่
   3. ประกาศสำหรับนักศึกษา / แจ้งประกาศให้นักศึกษาทราบ
   4. ประกาศสำหรับบุคลากร
   5. ประกาศสำหรับรับสมัครงาน
   6. ประกาศสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง
   7. ประกาศสำหรับงบทดลอง
  7. ไฟล์นามสกุล .PDF
 3. กดปุ่ม "ส่ง" เพื่ออัพโหลดข้อมูล
 4. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานหลังทำการอัพโหลดข้อมูลเสร็จสิ้น

ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลประกาศข่าวสารหน้าเว็บไซต์