คู่มือการเขียนบทความลงระบบคลังความรู้

จาก วพบ. สงขลา
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:23, 7 มกราคม 2565 โดย Admin (คุย | ส่วนร่วม) (ป้องกัน "คู่มือการเขียนบทความลงระบบคลังความรู้" แล้ว ([แก้ไข:อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ] (ไม่มีกำหนด) [ย้าย:อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ] (ไม่มีกำหนด)))
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)

การใช้งานเบื้องต้น

การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบคลังความรู้ของหน่วยงาน
หน้ากรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 1. เข้าสู่ระบบเข้าใช้งานที่มุมขวาบนสุดคำว่า "Anonymous"
 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 3. เลือกหมวดหมู่ในหน้าแรกของระบบคลังความรู้ให้ตรงกับภาควิชา / หมวดหมู่บทความ ของท่าน
 4. เลือกชื่อของท่านที่มีอยู่ในหมวดหมู่ที่ท่านเลือกในส่วนของ "ดัชนีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมด"
 5. เมื่อเข้าสู่หน้าชื่อของท่านแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม "แก้ไข" เพื่อใช้งานการเพิ่มรายชื่อหนังสือ / บทความ ของท่านลงในระบบ
 6. เข้าสู่หน้าการแก้ไขเพื่อเพิ่มข้อมูลลงบนหน้าของชื่อท่าน
 7. เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" อยู่มุมขวาบนของหน้าจอ เพื่อบันทึกหน้าของท่านที่ได้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 8. เสร็จสิ้นการบันทึก / แก้ไข ข้อมูลลงในระบบคลังความรู้ของหน่วยงาน
  เลือกหมวดหมู่ที่มีชื่อของท่านอยู่
  กดเลือกชื่อของท่านที่มีอยู่ในหมวดหมู่ของระบบคลังความรู้
  เมื่อเข้าสู่หน้าชื่อของท่านให้กดปุ่ม "แก้ไข"
  เข้าสู่หน้าการแก้ไขเพื่อเพิ่มรายชื่อหนังสือ / บทความ ของท่าน

การใช้งานเครื่องมือแก้ไขบทความ

 • กำลังเขียนบทความ

ส่งหนังสือหรือบทความให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อเพิ่มข้อมูล

ท่านสามารถส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคลังความรู้โดยให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้อมูลของท่านได้ที่ลิ้งค์นี้ ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคลังความรู้ วพบ. สงขลา

ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลของระบบคลังความรู้ วพบ. สงขลา

ระบบคลังความรู้เดิม

ระบบคลังความรู้เดิม