การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมทางการพยาบาลกับการปฏิบัติ

จาก วพบ. สงขลา
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:50, 5 กันยายน 2565 โดย Admin (คุย | ส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "== ผู้เขียน == === พนัสยา วรรณวิไล === === ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช === == หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ == <center><pdf>File:การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในนักศึกษา_-_พนัสยา_วรรณวิไล.pdf</pdf></center>")
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)