จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จาก วพบ. สงขลา
รุ่นแก้ไขเมื่อ 14:30, 5 กันยายน 2565 โดย Admin (คุย | ส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "== ผู้เขียน == === จินตวีร์พร แป้นแก้ว === === ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน === == หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ == <center><pdf>File:ตารางการอบรม_PSF_1-2_มิ.ย.65_วิทยากร_รศ.นพ.อานุภาพ_เลขะกุ_(26-5-65)_-_จินตวี...")
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)