คู่มือการลงประกาศหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน

จาก วพบ. สงขลา

การใช้งาน

การลงประกาศหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน.png

 1. เปิดลิ้งค์หรือ URL (Universal Resource Locator) นี้ https://forms.gle/9SR8tDwD9sga1CN47
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
  1. ชื่อ - นามสกุล
  2. วันที่ลงประกาศ
  3. วันที่เสร็จสิ้นประกาศ
  4. ชื่อหัวข้อการประกาศข่าวสาร
  5. กลุ่มงานของผู้ลงประกาศ
  6. ประเภทข่าวสารที่จะประกาศ มีดังนี้
   1. ประกาศกิจกรรม
   2. ประกาศรับนักศึกษาใหม่
   3. ประกาศสำหรับนักศึกษา / แจ้งประกาศให้นักศึกษาทราบ
   4. ประกาศสำหรับบุคลากร
   5. ประกาศสำหรับรับสมัครงาน
   6. ประกาศสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง
   7. ประกาศสำหรับงบทดลอง
  7. ไฟล์นามสกุล .PDF
 3. กดปุ่ม "ส่ง" เพื่ออัพโหลดข้อมูล
 4. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานหลังทำการอัพโหลดข้อมูลเสร็จสิ้น

ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลประกาศข่าวสารหน้าเว็บไซต์