พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

จาก วพบ. สงขลา

ดัชนีหมวดหมู่

ดัชนีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมด

ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

พ.ศ. 2565

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
การประชุมผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 สุกันยา นัครามนตรี 12 มกราคม 2565

พ.ศ. 2564

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
สรุปการพัฒนาตนเองโครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง สุกันยา นัครามนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564

พ.ศ. 2563

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
สรุปกิจกรรมหลัก 4 ครั้งที่สาม กำหนดการประชุมโครงการอาหารของแม่ ตำบลเขารูปช้าง สุกันยา นัครามนตรี 17 มกราคม 2563