การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย

จาก วพบ. สงขลา
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:13, 2 ธันวาคม 2564 โดย Admin (คุย | ส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)

ผู้เขียน

ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล

สิริมาส วงศ์ใหญ่

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

ตวงพร มั่งมี

ชุติมา เพิงใหญ่

ชัญญานุช เครือหลี

จิรารัตน์ พร้อมมูล

สุระพร ปุ้ยเจริญ

หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์

ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล

สิริมาส วงศ์ใหญ่

load PDF

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

ตวงพร มั่งมี

load PDF

ชุติมา เพิงใหญ่

load PDF

ชัญญานุช เครือหลี

load PDF

จิรารัตน์ พร้อมมูล

load PDF

สุระพร ปุ้ยเจริญ

load PDF